overlay

HBYS Firmaları

13 Temmuz 2021

2015/17 sayılı Sağlık Bilgi Sistem Uygulamaları Hakkında Genelgenin "5.1.7. SBYS üreticileri Genel Müdürlüğün internet sitesinde pasif ve aktif olmak üzere iki farklı liste halinde ilan edilecektir. Aktif listede sağlık bilişim standartlarına, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan veri gönderim servislerine uyum sağlamış yazılımları ile veri gönderimlerinde başarılı, istenilen bilgi, belge ve sertifikaları teslim etmiş SBYS üreticileri bulunacak olup bu şartlardan her hangi birini sağlamayanlar pasif listede bulunacaktır." maddesi gereği hazırlanan aktif yazılım ve pasif yazılım listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.