T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kayıt Tescil Birimi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kayıt Tescil Birimi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

(11.06.2018) Bulaşıcı Hastalık Bildirim Ekran Çıktısının Güncellenmesi Hakkında (Tüm AHBS ve HBYS Üreticilerine)

Güncelleme Tarihi: 11/06/2018

Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar (BZBH) kapsamındaki tanıların e-Nabız sistemine gönderimini etkin bir şekilde sağlamak amacıyla 214 numaralı “Bulaşıcı Hastalık Bildirim Veri Seti” oluşturulmuştur. Söz konusu veri seti ve gönderim kurallarına ilişkin bilgilere http://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,30783/22122017-bulasici-hastalik-bildirimi-tum-ahbs-ve-hbys-ureticilerine.html  adresinden erişebilirsiniz. Buna ek olarak, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ekte yer alan 08.06.2018 tarihli ve 341 sayılı resmi yazısında, Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık Bildirim Formunun (Form-014) güncellendiği belirtilmiştir. Buna göre, tüm SBYS üreticilerinin bulaşıcı hastalık bildirimleri ile ilgili ekran çıktılarını, güncellenmiş Form-014 doğrultusunda revize etmeleri önemle rica olunur.

ÜstYazı
FORM 014


Detaylı bilgi için:

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Esra ZEHİR :     esra.zehir@saglik.gov.tr

Mert ÖZCAN :  mert.ozcan@saglik.gov.tr

Duygu KUNT :  duygu.kunt@saglik.gov.tr

Tel : 0312 471 83 50