overlay

Diyaliz Yönetim Bilgi Sistemi (DYBS)

28 Temmuz 2022

SBYS üreticileri Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde aktif ve pasif olmak üzere iki farklı liste halinde ilan edilecektir. Aktif listede sağlık bilişim standartlarına, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan veri gönderim servislerine uyum sağlamış yazılımları ile veri gönderimlerinde başarılı, istenilen bilgi, belge ve sertifikaları teslim etmiş SBYS üreticileri bulunacak olup bu şartlardan her hangi birini sağlamayanlar pasif listede bulunacaktır.

Listelerde bulunan firmalar alfabetik olarak sıralanmıştır.