overlay

(27.01.2017) Akılcı Antibiyotik Kuralları (Tüm AHBS ve HBYS Üreticilerine)

10 Şubat 2017

Akılcı antibiyotik kullanımının teşviki yönünde yapılan çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Konuya ilişkin teknik doküman ve senaryolar ile karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözüm önerileri ve ilgili iletişim metotları http://www.thsk.gov.tr/akilci-antibiyotik-kullanimi adresinde yer almaktadır.

Hekimler tarafından kendilerine yapılan başvurular için akut üst solunum yolu enfeksiyonları ön tanısı düşünülmesi halinde,

ilgili kriterlerin kullanılarak AHBS ve HBYS ekranlarına gelen kılavuzlarda öngörülen basamakların uygulanması ve takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu ekranların hekim ilgili tanıyı girdiği anda otomatik olarak açılması ve verilerin hekimler tarafından ilgili alanlara girişi yapılmadan kapatılmasının önüne geçilecek çözümlerin sistemlerinize ivedilikle yansıtılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili resmi yazılar aşağıda yer almaktadır.

Akılcı Antibiyotik Kuralları Üst Yazı
İlgi (a) Yazı
İlgi (b) Yazı

Detaylı Bilgi İçin;

0312 248 51 51
0312 565 57 33

https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/