overlay

(11.01.2017) Olay Afet Bilgisi Paketi (Tüm AHBS-HBYS Üreticilerine)

10 Şubat 2017

Bilindiği üzere acil toplumsal olaylarda sahadan gelecek olan verilerin Ulusal Sağlık Sistemine (USS) gönderilebilmesi amacıyla 101 numaralı Hasta Kayıt Paketinde Olay_Afet_Bilgisi isimli obje tanımlanmıştır. Sahadan gelen geri bildirimler sonucunda, olay afet bilgisine ilişkin verilerin gönderimi için USS’ ye yeni bir paket eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve 261 numaralı Olay Afet Bilgisi Paketi hazırlanmıştır. Olay Afet Bilgisi Paketinin oluşturulma çalışmaları kapsamında USS’ de yer alan 901 numaralı Yatak Bilgisi Paketi ile 260 numaralı Nöbetçi Personel Bilgisi   Paketinde güncellemeler yapılmış ve paketlere ait bilgiler de https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/ adresinde yayımlanmıştır.

Ekte yer alan iş akış şemasına uygun olarak sürecin yönetilmesi ve verilerin Olay Afet Bilgisi Paketi ile birlikte USS’ ye gönderilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak Olay Afet Bilgisi Paketi ile birlikte Yatak Bilgisi Paketi ve Nöbetçi Personel Bilgisi Paketinin   https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/ sayfasında yer alan iş kurallarına uygun olarak gönderimi büyük önem arz etmektedir.

Gereğinin yapılması rica olunur.

Konuyla ilgili dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
Olay Afet Bilgisi Paketi_Üst Yazı
Olay afet bilgisi iş akış şeması