overlay

(13.03.2017) KMBYS ve DVYS Yazılımları Değerlendirme Kriterleri (Tüm Firma Üreticilerine)

29 Haziran 2017

KMBYS ve DVYS Değerlendirme Kriter Kılavuzları güncellenmiştir. Söz konusu revize kural setleri ve ilgili resmi yazılar ekte yer almaktadır.

Bakanlığımız Kayıt Tescil Sisteminde (KTS) kayıtlı KMBYS ve/veya DVYS yazılımı üreten firmalar revize edilen kural setlerine 13.03.2017 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde uyum sağlayacaktır. KMBYS ve/veya DVYS yazılımı üreticileri revize edilen kural setlerine göre yazılımlarını güncelleyecek ve TKHK’ya yazılı başvuru yapacaklardır. TKHK’ya yapılacak yazılı başvuruların 15 gün içerisinde randevuya bağlanarak gerekli denetim ve kontrollerin bitirileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Konu ile ilgili dökümanlar aşağıda yer almaktadır.
KMBYS ve DVYS Yazılımları Hk._Ustyazi
İlgi a yazısı
İlgi b yazısı
DVYS Revize Kural Setleri
KMBYS Revize Kural Setleri