overlay

(04.04.2017) Ufuk2020 Web Sitesi Hakkında ( Tüm SBYS Üreticilerine)

29 Haziran 2017

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’ nın hazırlamış olduğu ekte yer alan yazıda da belirtildiği üzere ‘‘ kullanıcı dostu’’ www.Ufuk2020.org.tr internet sitesi tüm dünya kamuoyuna açılmıştır.

Ufuk2020 (Horizon2020):  Dünyanın en büyük bütçeli AR-Ge ve İnovasyon Programı’ dır.

Ufuk2020 Web Sitesi
www.Ufuk2020.org.tr’ de etkileşim imkanları eşliğinde sunulmakta olan 1.500 sayfa civarındaki bilgi iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki,

1)Ufuk2020’ nin program dahilindeki proje ve burs fırsatları;

  • Ufuk2020 Başvuru ve Değerlendirme Süreci,
  • TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri,
  • Ufuk2020 Yasal ve Finansal Konuları,
  • Ufuk2020 Başarı Hikayeleri, daha birçok alt başlık...
2)Özgün İnteraktif Dünya Haritası uygulaması_sayfaya doğrudan erişim için link_ www.Ufuk2020.org.tr/tr/interaktif-ulkeler-haritasiile uluslararası standartları da gözeten bir sunumla kullanıcıya ulaştırılmaktadır.

Bu itibarla, www.Ufuk2020.org.tr  hakkında kurum personelinize kullanımı konusunda teşvik edilmesi ve sitenin duyurulması hususunda katkı sağlamanızı bekliyoruz.

Detaylı bilgi için: Emine Sonnur Özcan

Telefon ve e-posta: 0312 298 18 20, ufuk2020@tubitak.gov.tr