overlay

(07.04.2017) Eczacılık Hizmetleri Modülleri (Tüm SBYS Üreticilerine)

29 Haziran 2017

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) uygunluk değerlendirme kriterleri kapsamında Eczacılık Hizmetleri Modüllerinin uygunluk değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan SBYS Eczacılık Hizmetleri Modülleri Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu ekte bilginize sunulmuştur. Kılavuzu inceleyerek görüş ve önerilerinizi en geç 17 Nisan 2017 Pazartesi Saat: 18.00’e kadar aydan.aras@saglik.gov.tradresine e-posta ile bildirmenizi rica ederiz. 17 Nisan 2017 Pazartesi Saat: 18.00’e kadar görüş bildirilmediği taktirde kriterlerin tarafınızca uygun bulunduğu değerlendirilecektir.

Konu ile ilgili doküman aşağıda yer almaktadır.

Ek 1. Eczane Ekranları Değerlendirme Kriterleri Detaylı Tablo