overlay

(19.04.2017) USS Yardımcı Web Servislere Entegrasyon (Tüm AHBS ve HBYS Üreticilerine)

29 Haziran 2017

Bilindiği üzere Ulusal Sağlık Sistemi’ yle sağlık hizmeti veren birinci, ikinci, üçüncü tesisleri USVS 2.2 kapsamında yer alan verileri USS’ ye göndermeleri gerekli hale gelmiştir. Böylece Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımları aracılığıyla USS’ ye iletilen verilerin zamanında, doğru ve iş kurallarına uygun şekilde gönderiminin sağlanması, yöneticiler ve karar vericiler için Bakanlığımız politikasının oluşturulmasında ve sağlık hizmeti planlamasında önemli rol oynamaktadır.

Konu ile ilgili www.e-saglik.gov.tradresinde duyurular yapılmış olmasına rağmen, bazı AHBS firmalarının entegrasyonlarını tamamlamadıkları ve aile hekimlerimizin mağduriyet yaşadığı tespit edilmiştir. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde mağduriyet yaşanmaması için, AHBS ve HBYS yazılım üreticilerinin ivedilikle bu servislere entegre olması gerekmekte olup konuya ilişkin teknik destek, ussdestek@saglik.gov.tr e-posta adresinden alınabilecek ve web servis adresine ussservis.saglik.gov.tr’nden erişilebilmektedir. AHBS ve HBYS yazılım üreticilerinin en geç 28 Nisan 2017 tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlaması gerekmektedir.

Konu ile ilgili doküman USS Yardımcı Web Servislere Entegrasyon_Ustyazi 'de yer almaktadır.