overlay

(21.04.2017) KDS'lerde VEM Kullanımı (Tüm SBYS Üreticilerine)

29 Haziran 2017

Karar Destek Sistemleri (KDS) gibi sistemlerde analiz amaçlı veri sorgulamalarının Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Veri Aktarım Modeli (VEM) üzerinden yapılabileceği ifade edilmiştir. Buna ek olarak KDS’lerde VEM’in standart olarak kullanılması, VEM görüntülerinde (view) oluşabilecek mükerrerliğin ve oluşabilecek gereksiz iş yükünün önlenmesi için SBYS yazılımı üreten firmalardan herhangi bir görüntü oluşturmalarının istenmemesi ancak gerekli durumlarda güvenlik, gizlilik ve performans ilkelerine riayet etmek suretiyle sadece okuma yetkisi (read-only) verilerek VEM görüntülerine erişim sağlanması ve eksikliği saptanan veriler için yeni VEM görüntü isteklerinin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesinin gerekliliğine değinilmiştir.

Tarafımıza yapılan geri bildirimlerde KDS sistemlerinde analiz amaçlı kullanılmak üzere SBYS yazılımı üreten firmalardan görüntü oluşturmalarının veya KDS Hizmet Alımı yapmak suretiyle SBYS firmalarından hizmet alımı yaptıkları KDS’ye entegre olmalarının istenildiği görülmektedir. Bu durumlar mükerrer görüntülere ve entegrasyonlarda mükerrer veri gönderimine sebebiyet vermekte ve gereksiz iş yüküne neden olmaktadır.

Birlik genelinde veya sağlık tesisi özelinde KDS kullanılmasının istenmesi durumunda KDS için gerekli verilerin, 2015/17 sayılı Genelge’ye istinaden her sağlık tesisinde oluşturulan VEM görüntüleri aracılığı ile güvenli ortamda doğrudan alınması ve web servis ile veri toplanmasına yönelik çalışmaların Genel Müdürlüğümüz bilgisi ve izni dışında yapılmaması hususunu bilgilerinize sunarız. 

Detaylı Bilgi İçin

vem@saglik.gov.tr

Konu ile ilgili dokümanlar ekte yer almaktadır.
ÜstYazı
Veri Aktarım Modeli Kullanımı Hakkında