overlay

(28.04.2017) USS Entegrasyon (Tüm AHBS Üreticilerine)

29 Haziran 2017

Bilindiği üzere, Sağlık.Net sisteminin kapatılmasıyla birlikte, tüm sağlık kuruluşları sadece Ulusal Sağlık Sistemine (USS) veri göndermeye başlamıştır. Sağlık tesislerinden Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımları aracılığıyla USS’ye iletilen verilerin zamanında, doğru ve iş kurallarına uygun şekilde gönderiminin sağlanması, yöneticiler ve karar vericiler için Bakanlığımız politikasının oluşturulmasında ve sağlık hizmeti planlamasında önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı veri akışının sağlanması amacıyla, https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/ web adresinde yer alan (266) Vatandaş Kayıt Paketi ve (267) Yenidoğan Kayıt Paketine tüm AHBS firmalarının entegre olması ve yazılımlarını bu servislere göre güncellemeleri gerekmektedir. AHBS firmalarının entegrasyonlarını ivedilikle tamamlanması hususunu bilgilerinize sunarız. Konuyla ilgili resmi yazı ektedir.

Detaylı Bilgi İçin

ussdestek@saglik.gov.tr

Konu ile ilgili doküman ekte yer almaktadır.
USS Entegrasyon_Ustyazi