overlay

(05.05.2017) USS Taraf Bilgisi (Tüm HBYS Üreticilerine)

29 Haziran 2017

Bilindiği üzere, Sağlık.Net sisteminin kapatılmasıyla birlikte, tüm sağlık kuruluşları sadece Ulusal Sağlık Sistemine (USS) veri göndermeye başlamıştır. Sağlık tesislerinden Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımları aracılığıyla USS’ye iletilen verilerin zamanında, doğru ve iş kurallarına uygun şekilde gönderiminin sağlanması, yöneticiler ve karar vericiler için Bakanlığımız politikasının oluşturulmasında ve sağlık hizmeti planlamasında önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı veri akışının sağlanması amacıyla, https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/ web adresinde yer alan (102) Hizmet/İlaç/Malzeme Bilgisi Kayıt paketi içerisine TARAF_BILGISI SKRS objesi eklenmiştir. 01.01.2017 tarihinden itibaren gerçekleşen tüm ameliyatlar için bu verilerin güncellenmesi gerekmektedir. HBYS firmalarının entegrasyonlarını ivedilikle tamamlamaları ve geçmişe yönelik verileri göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
Konuyla ilgili resmi yazı ektedir.
USS Taraf Bilgisi_Ustyazi

Detaylı Bilgi İçin

ussdestek@saglik.gov.tr