overlay

(05.05.2017) USS Entegrasyonu (Tüm HBYS Üreticilerine)

29 Haziran 2017

Bilindiği üzere, Sağlık.Net sisteminin kapatılmasıyla birlikte, tüm sağlık kuruluşları sadece Ulusal Sağlık Sistemine (USS) veri göndermeye başlamıştır. Sağlık tesislerinden Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımları aracılığıyla USS’ye iletilen verilerin zamanında, doğru ve iş kurallarına uygun şekilde gönderiminin sağlanması, yöneticiler ve karar vericiler için Bakanlığımız politikasının oluşturulmasında ve sağlık hizmeti planlamasında önemli rol oynamaktadır.

Sağlık verisi üreten sağlık tesislerinin yereldeki verileri ile USS ye gönderilen verilerin karşılaştırılması, karşılaştırma sonuçlarının Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatlarındaki yönetici mercilere raporlanması ve takibinin yapılması, bu doğrultuda sağlıklı veri akışının sağlanması amacıyla, https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/web adresine (407) Gün Sonu Veri Seti Paketi ve (408) Ay Sonu Veri Seti Paketi eklenmiştir. Paketlerle ilgili açıklama dokümanı yazımız ekinde sunulmaktadır. Tüm HBYS firmalarının söz konusu paketlere entegre olması ve SKRS de tanımlanan GÜN SONU ÖZET VERİSİ objesinde yer alan verileri 01.01.2017 tarihinden itibaren en geç 08.05.2017 Pazartesi gününe kadar USS ye göndermesi gerekmektedir. HBYS firmalarının entegrasyonlarını ivedilikle tamamlamaları ve geçmişe yönelik verileri göndermeleri hususlarını bilgilerinize sunarız.

Konuyla ilgili resmi yazı ve doküman ekte yer almaktadır.
USS Entegrasyon_Ustyazi

ek doküman

Detaylı Bilgi İçin

ussdestek@saglik.gov.tr