overlay

(31.05.2017) HIMSS Çalışmaları (Tüm HBYS Üreticilerine)

01 Haziran 2017

Hastanelerde bilişim teknolojileri kullanımı hakkında uluslararası ölçekte akreditasyon sağlayan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) dünya üzerindeki hastanelerde süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlamak için geliştirdiği yöntem ve akış modellerini, HIMSS Analitik adı altında uluslararası bir standardizasyon mekanizması haline getirerek EMRAM’ı geliştirmiştir. Bakanlığımız hastanelerinde bu çalışmaların yürütülmesi için HIMSS, Kamu Hastaneleri Kurumu ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü arasında 15.11.2013 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Avrupa’da HIMSS tarafından seviye 7 olarak derecelendirilen toplam 3 hastaneden 1’i ve seviye 6 olarak derecelendirilen toplam 47 hastaneden 17’si Türkiye’de yer almaktadır. Bu sayıların da gösterdiği üzere dijital hastane uygulamalarında ülkemiz Avrupa’nın ilerisinde yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın talimatı gereği daha fazla sayıda hastanenin seviye 6 ve seviye 7 olarak akredite olması hedeflenmektedir.

Hastanelerimizin dijitalleşme çalışmaları kapsamında kamu hastanelerinde faaliyet gösteren HBYS yazılım üreticilerinin rolünü konuşmak ve bu süreçte yazılım firmalarının daha etkin rol almalarını sağlayabilmek amacıyla 09.06.2017 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Ankara’da bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayın yapılacağı yer bilgisi katılımcılara ayrıca iletilecektir. Çalıştaya firmanızdan bir üst düzey yönetici ile en az bir yazılımcının katılımının sağlanması ve katılımcılara ait iletişim bilgilerinin ceyhan.vardar@saglik.gov.tr adresine en geç 05.06.2017 tarihine kadar bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Konu ile ilgili resmi yazı ekte yer almaktadır.
HIMSS Çalışmaları_Ustyazi