(31.05.2017) Teletıp Sistemi Mesaj Yapısı Hakkında (Tüm HBYS ve PACS Üreticilerine)

30 Haziran 2017