overlay

(21.06.2017) AHBS Veri Gönderimi (Tüm AHBS Üreticilerine)

21 Haziran 2017

Aile hekimleri ve vatandaşlar tarafından tarafımıza yapılan geri bildirimlerde aile hekimlerinin vatandaşlara yazdığı reçeteler ile vatandaşlara yapılan laboratuvar tetkiklerine ait sonuçların e-Nabız sisteminde görülemediği ile ilgili yoğun şikâyetler alınmaktadır.

1 Temmuz 2017 tarihine kadar AHBS yazılımı üreticilerinin 2017 verilerinin tamamını içerecek şekilde eksik veri setleri ile e-reçete ve laboratuvar sonuçlarına ilişkin veri gönderimlerini tamamlamaları gerekmektedir.

1 Ocak 2017’den itibaren tüm veri setlerini içerecek şekilde yapılacak kontrollerde, eksik veri seti gönderdiği tespit edilen veya MEDULA elektronik reçete sisteminden alınacak e-reçete sayıları ile e-Nabız sisteminden alınacak reçete sayıları karşılaştırmasında reçete ve ilaç bildirimi eksik olan tüm AHBS yazılımı üreticileri Kayıt Tescil Sisteminde (KTS) pasife alınarak haklarında gerekli idari tedbirler uygulanacaktır.

Konuyla ilgili resmi yazı ekte yer almaktadır.


AHBS Veri Gönderimi_Ustyazi