overlay

(21.06.2017) Sağlık Tesisi Bilgileri (Tüm HBYS LBYS PACS Üreticilerine)

17 Ağustos 2017

Kamu sağlık hizmeti sunucularında üretilen verilerin boyutunu tespit edebilmek amacı ile bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) ve Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) yazılımı üreticilerinin, hizmet sundukları tüm kamu sağlık hizmeti sunucuları için yazımız ekinde yer alan formata uygun olarak en geç 30.06.2017 tarihine kadar aydan.aras@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Konuyla ilgili resmi yazı ve excel tablosu ekte yer almaktadır.
Sağlık Tesisi Bilgileri_Ustyazi
HBYS LBYS PACS Veri Tabanı Bilgi Formu