overlay

(05.07.2017) AHBS LBYS Entegrasyonu Durum Bilgisi (Tüm AHBS Üreticilerine)

06 Temmuz 2017

Aile hekimleri tarafından takip edilen laboratuvar sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) entegrasyonu ile aile hekimlerinin bilgisine sunulabilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda hizmet sunduğunuz aile hekimlerinin kullandıkları AHBS yazılımının LBYS yazılımı ile entegre olma durumuna ilişkin hazırlanan ve yazımız ekinde sunulan AHBS ile LBYS Entegrasyonu Durum Bildirim Formunun tarafınızca eksiksiz olarak doldurularak en geç 11.07.2017  tarihi mesai bitimine kadar meryemaydan.aras@saglik.gov.tr  adresine iletilmesi beklenmektedir. Örnek olarak hazırlanan form Ek-2 de sunulmaktadır.


Detaylı bilgi için;

Dr. Filiz İŞLEYEN
filiz.isleyen@saglik.gov.tr


Konuyla ilgili resmi yazı ve örnek form ekte yer almaktadır.

AHBS LBYS Entegrasyonu Durum Bilgisi_Ustyazi
AHBS LBYS Entegrasyonu Örnek Form Ek-2

AHBS LBYS Entegrasyonu Excel Ek-2