overlay

(19.07.2017) Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk. Görüş İstemi (Tüm SBYS Üreticilerine)

19 Temmuz 2017

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi kapsamında klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü” hazırlanmıştır.

Tarafınızdan gelecek görüş ve geribildirimlere istinaden son hali verilecek olan prosedürün Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımlarında standart olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Belirtilen tarihe kadar görüş bildirilmediği takdirde Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürünün tarafınızca uygun bulunduğu değerlendirilecektir.

Taslak prosedürün sahada uygulanabilirliği ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 01.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar aydan.aras@saglik.gov.tr  adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Detaylı bilgi için;
aydan.aras@saglik.gov.tr

Konuyla ilgili resmi yazı ve ekleri ekte yer almaktadır.
Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsultasyon İstemi 
Akılcı Laboratuvar Kullanımı K_Ek_32296610
Akılcı Laboratuvar Kullanımı K_Ek_32296611