overlay

(16.09.2017) VEM 2.0 Veri Aktarım Modeli Çalıştayı (Tüm SBYS Üreticilerine)

18 Eylül 2017

12-15 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya ilinde düzenlenecek olan Tıp Bilişimi Kongresinin sağlık bilişimi paydaşlarını bir araya getirici etkisinden faydalanılarak Genel Müdürlüğümüzce Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Veri Modeli (VEM) yeni sürümü için VEM 2.0 Veri Aktarım Modeli Çalıştayı yapılması planlanmıştır. Çalıştayda alınan kararlar ile güncellenecek olan VEM görüntülerinin, sağlık tesislerinde aktarımı yapılan verilerin tamamına yakınını kapsaması hedeflenmektedir. Bu kapsamda VEM görüntüleri ile ilgili çalışma grupları oluşturulmuş ve duyurumuz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Çalıştaya katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen yazılım üreticilerinin VEM görüntülerine hâkim en az bir personel ile katılması çalıştayın daha verimli olmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak VEM çalıştayına katılacak personel isim ve iletişim bilgileri ile hangi çalışma gruplarında yer alacağının 21.09.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar vem@saglik.gov.tradresine bildirilmesi hususunda gereği rica olunur.

Vem 2.0 Veri Aktarım Modeli Çalıştayı Hk._Ustyazi
Vem 2.0 Veri Aktarım Modeli Ça_Ek_