overlay

(27.09.2017) HIMSS Süreçleri (AHBS Üreticileri Hariç Tüm SBYS Üreticilerine)

09 Kasım 2017

Hastanelerde bilişim teknolojileri kullanımı hakkında uluslararası ölçekte akreditasyon sağlayan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) dünya üzerindeki hastanelerde süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlamak için geliştirdiği yöntem ve akış modellerini, HIMSS Analitik adı altında uluslararası bir standardizasyon mekanizması haline getirerek EMRAM’ı geliştirmiştir. Bu model, hastanelerin elektronik tıbbi kayıt yeteneklerini en temel hizmetlerden kâğıtsız tıbbi kayıt ortamına kadar genişleyen bir aralıkta ele almaktadır. HIMSS Avrupa, bu model ile hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi tespit etmek için uluslararası düzeyde kabul gören bir derecelendirme yapmakta ve 6. ve 7. seviyeye gelmiş olan hastaneleri uluslararası HIMSS organizasyonlarında ilan ederek akreditasyon belgesi vermektedir. Bakanlığımız hastanelerinde bu çalışmaların yürütülmesi için HIMSS, Kamu Hastaneleri Kurumu ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü arasında 15.11.2013 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Hastanelerimizin dijitalleşme süreçlerine destek olmak ve süreç konusunda hastaneleri bilgilendirmek amacıyla ülke genelinde 9 bölgesel toplantı yapılarak 65 Genel Sekreterlik ile 479 sağlık tesisi ile bir araya gelinmiştir. Buna ek olarak SBYS yazılım üreticilerinin bu süreçteki rolünü konuşmak üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından da 1 çalıştay düzenlenmiştir. Ayrıca dijitalleşme sürecine geçmek isteyen sağlık tesisleri için Türkiye’de EMRAM seviyelerinin validasyon ziyaretleri ile tespit edilmesi ve GAP analizi yapılması işinde Tek Kaynak Belgesine sahip İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından bölgesel GAP analizlerine devam edilmektedir.

Etkili ve verimli bir sağlık hizmeti sunumu ile sağlık hizmetlerinin günümüzün gelişmişlik düzeyine uygun bir şekilde sunulmasını sağlamak için hastanelerimizin dijital seviyelerinin arttırılmasında ülkemizde kullanılan sağlık yazılımlarının rolü büyük önem taşımaktadır.

Bu süreçte yaşadığınız idari ve teknik sorunlar ile önerilerinizi Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Uluslararası Sağlık Bilişim Standartları Birimine iletebilirsiniz. Aşağıda konu ile ilgili personele ait iletişim bilgileri yer almaktadır:

 Adı SoyadıTelefone-posta
 Esra ZEHİR 0312 585 23 86 esra.zehir@saglik.gov.tr
 Berrin GÜNDOĞDU 0312 585 21 57 berrin.gundogdu@saglik.gov.tr
 Ceyhan VARDAR 0312 585 24 18 ceyhan.vardar@saglik.gov.tr
 Mert ÖZCAN 0312 585 24 35 mert.ozcan@saglik.gov.tr

Bununla birlikte İstanbul Medipol Üniversitesi de desteklerini sizlere sunacaklardır. Aşağıdaki iletişim bilgileri kanalıyla kendilerinden destek alabilirsiniz.

İstanbul Medipol Üniversitesi, HIMSS Çağrı Merkezi:

Suna Mahir, smahir@medipol.edu.tr, 0216 681 51 00, dâhili: 1549


Telefon

Telefon

e-posta

e-posta