overlay

(01.11.2017) Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Güncellemesi (Tüm SBYS Üreticilerine)

01 Kasım 2017

01.06.2017 tarih ve 23642684.010.99-1108 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi , 
30.10.2017 tarih ve 23642684.010.99-2061 sayılı Makam Oluru ile güncellenmiştir.

Konuyla ilgili dokümanlara ulaşmak için;

http://tig.saglik.gov.tr/TR,26173/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi-guncellenmistir.html

Konuyla ilgili resmi yazı ekte yer almaktadır.

Makam Olur'u