overlay

(22.12.2017) Bulaşıcı Hastalık Bildirimi (Tüm AHBS ve HBYS Üreticilerine)

02 Mart 2018

Bildiğiniz üzere bulaşıcı hastalık bildirim mekanizması ve bildirim ekranlarının standardizasyon çalışmaları kapsamındaki denetimler ile SBYS yazılımlarının iş kurallarına uygunluk denetimleri sürekli olarak yapılmaktadır.

Yapılan denetimler esnasında, bildirim ekranları ile ilgili standartları karşılamayan yazılımlar tespit edilmekte ve bunlarla ilgili gerekli uyarılar yapılmaktadır.

Buna göre;

1-Hekim tarafından yalnızca Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda (SKRS) yer alan ICD-10-MSVS 68 numaralı listedeki Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık (BZBH) tanılarından biri konulduğunda, ilgili paketin e-Nabız Sistemine ekte yer alan iş akış şemalarına uygun olarak, kuyruğa alınmadan, anlık ve öncelikli olarak “101 numaralı Hasta Kayıt Paketi” gönderildikten sonra gönderiminin sağlanması,

2-SKRS listesinin tüm sağlık tesislerinde güncelliğinin kontrol edilmesi, ICD-10- MSVS 68 numaralı listede yer almayan (HIV vb.) hastalık ve etkenlerin Bulaşıcı Hastalık Bildirim Paketi ile e-Nabız Sistemine gönderilmemesi,

3-Bulaşıcı hastalık bildirim ekranları ve bildirim mekanizması ile ilgili Bakanlık tarafından yayımlanan standartlara uyulması, varsa eksikliklerin ivedilikle giderilmesi,

4-Bulaşıcı hastalık bildirim mekanizmasını aksatmaya ve/veya devreden çıkarmaya yönelik hiçbir yöntemin kullanılmaması, kullanıcılardan gelecek bu tür taleplerin yerine getirilmemesi,hususlarını bilgilerinize sunarız.

Konuyla ilgili resmi yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Ekler:
BZBH HBYS İş Akış Şeması
BZBH AHBS iŞ Akış Şeması


Detaylı bilgi için:

Esra ZEHİR

Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Uluslararası Sağlık Bilişim Standartları Birim Sorumlusu

Tel: 0312 471 83 50

e-posta: esra.zehir@saglik.gov.tr