overlay

(20.12.2017) Ortak Kriterler Belgesi İbraz Tarihlerinin Ertelenmesi (Tüm SBYS Üreticilerine)

02 Ocak 2018

Bilindiği üzere 22.12.2015 tarihli ve E.5616  sayılı Makam Oluru ile;

  1. 1 Temmuz 2016 tarihine kadar istenilen Ortak Kriterler sertifikasını alabilmek  için ilgili kuruluşa başvuru yaptığını gösteren belge ibraz tarihinin 1 Ocak 2018 tarihi olarak,
  2. 1 Temmuz 2017 tarihine kadar istenilen Ortak Kriterler sertifika ibraz  tarihinin 1 Ocak 2019 tarihi olarak değiştirilmesi onaylanmıştır.

20.12.2017 tarihli ve 020/6686 sayılı Makam Oluru ile

  1. 1 Ocak 2018 tarihine kadar istenilen Ortak Kriterler sertifikasını alabilmek için ilgili kuruluşa başvuru yaptığını gösteren belge ibraz tarihinin 1 Ocak 2019 tarihi olarak,
  2. 1 Ocak 2019 tarihine kadar istenilen Ortak Kriterler sertifika ibraz tarihinin 1 Ocak 2020 tarihi olarak değiştirilmesi onaylanmıştır.