overlay

(02.01.2018) İşyeri Hekimliği Bilgi Sistemi (Tüm SBYS Üreticilerine)

03 Ocak 2018

Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Hakkında 2015/17 sayılı Genelge kapsamında sağlık bilişimi alanında uyulması gereken kurallar oluşturulmuş ve sahada faaliyet gösteren Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımları ilgili genelge kapsamında Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıt edilmektedir.

Bu kapsamda 28.12.2017 tarihi itibariyle İşyeri Hekimliği Bilgi Sistemi (İSBS) kayıtları KTS üzerinden açılmıştır. İSBS yazılımı üreticilerimizin kts.saglik.gov.tr üzerinden İSBS yazılımlarını KTS portaline eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca ek-2’de yer alan yazılım listesi tablosu doldurularak ek-1’de yer alan resmi yazı ile birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Ek-2 de yer alan yazılım listesi,  “KTS’de kayıt altına alınan SBYS yazılımları listesinde” yer alan ve üretmekte olduğunuz yazılımlar ile doldurulmalıdır.

08.01.2018 tarihinden itibaren İSBS üreticilerimiz KTS web sayfası (kayittescil.saglik.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

Ekler ve KTS'de kayıt altına alınan SBYS yazılımları listesi;
Ek-1 yazılım listesi için örnek resmi yazı
Ek-2 Yazılım Listesi_
KTS’de kayıt altına alınan SBYS yazılımları listesi