overlay

(18.01.2018) ProEmpower Projesi İhale Duyurusu Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

18 Ocak 2018

Avrupa Komisyonu tarafından 727409 sayılı Hibe Anlaşması ile finanse edilen ve T.C. Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen ProEmpower projesinin PCP modeli (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pre-commercial-procurement) ile yapılacak olan ihalesinin duyurusu (Contract Notice) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin eki olan TED (Tenders Electronics Daily) internet sayfasında 18.01.2018 tarihinde yayınlanmıştır:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24518-2018:TEXT:EN:HTML&src=0

İhale ile ilgili tüm belgelere proje internet sitesinden ulaşılabilmektedir:

http://proempower-pcp.eu/call-for-tender/tender-documents.html

İhale ile ilgili tüm sorular vendors@proempower-pcp.eu adresine 14.02.2018 tarihine kadar –  Avrupa Komisyonu ve ProEmpower proje konsorsiyumu arasında imzalanan 727409 sayılı Hibe Anlaşması gereğince – İngilizce iletilmelidir.