overlay

(19.01.2018) Ortak Kriterler Belge İbraz Tarihlerinin Ertelenmesi (Tüm SBYS Üreticilerine)

20 Ocak 2018

Bilindiği üzere Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları hakkında 07.07.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı genelgenin 5.1.10 maddesinin 1. fıkrası (b) bendinde yer alan ‘‘  TS ISO/IEC 15408 – Ortak Kriterler belgesinin ibraz tarihleri Ek 1’ de yer alan Makam Oluru ile ertelendiği 22.12.2015 tarihinde duyurulmuştu.

Ek 2’ de yer alan 20.12.2017 tarihli ve 020.6686 sayılı Makam Oluru ile ‘‘ TS ISO/IEC 15408 – Ortak Kriterler en az EAL-2 belgesini en geç 1 Ocak 2019 tarihine, bu belgeyi alabilmek için ISO/IEC 17025 Akreditasyonuna sahip TSE’ nin internet sitesinde yayımlanan, TSE’ den lisanslı Ortak Kriterler Laboratuvarlarından herhangi birine başvuru yaptığını gösteren belgeyi ise en geç 1 Ocak 2018 tarihine kadar ’’ ibaresi ‘’ TS ISO/IEC 15408 –Ortak Kriterler en az EAL-2 belgesini en geç 1 Ocak 2020 tarihine, bu belgeyi alabilmek için ISO/IEC 17025 Akreditasyonuna sahip TSE’ nin internet sitesinde yayımlanan, TSE’ den lisanslı Ortak Kriterler Laboratuvarlarından herhangi birine başvuru yaptığını gösteren belgeyi ise en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar’’ şeklinde değiştirilmiştir. Belge ibraz tarihlerinin ertelenmesiyle ilgili resmi yazı Ek-3’ de yer almaktadır.

Ek-1_Sağlık Bilişimi Sertifikasyon Süreçleri
Ek-2_Ortak Kriterler Belge İbraz Tarihlerinin Ertelenmesi_Makam Oluru
Ek-3_Ortak Kriterler Belge İbraz Tarihlerinin Ertelenmesi