overlay

(24.01.2018) İşyeri Hekimliği Bilgi Sistemi Hakkında (Tüm İSBS Üreticilerine)

24 Ocak 2018

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11’inci maddesi 1’inci fıkrası (a) bendinde yer alan “Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapındapolitika, strateji ve standartları belirlemek.” ve (ç) bendinde yer alan “Sağlık bilişimi veteknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacaklarıkuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğunakarar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek.” görevleri Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Bu kapsamda İşyeri hekimlerinin kullanacağı ve e-reçeteye uyumlu İşyeri Hekimliği Bilgi Sistemi (İSBS) yazılımlarının Genel Müdürlüğümüzün 2015/17 sayılı Genelgesi kapsamında KTS’ de kayıtlı bir yazılım olması gerekmektedir. İSBS yazılımları 28.12.2017 tarihi itibariyle KTS’ye kayıt edilmeye başlanmış ve KTS’ye kayıt olmak için gerekli belgeler Ek-2’ de yer almaktadır.

İSBS yazılımı ilk defa  28.12.2017 tarihinde kayıtlara açıldığından sadece  İSBS yazılımı için KTS’ye kayıt olacak yazılım üreticilerinin Ek-2’de gönderilen belgelerden

1- TS ISO/IEC 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi yerine; TS ISO/IEC 17021 akreditasyonuna sahip belgelendirme kuruluşundan alması gereken 27001-BGYS belgesini en geç 01.08.2018 tarihine kadar ibraz edeceğine dair taahhütnameyi,

2- TS ISO/IEC 15504 - SPICE (en az Level 2) ya da CMMI (en az Level 3) belgesi yerine; SPICE Baş Tetkikçisine veya CMMI Baş Tetkikçisine sahip akredite kuruluşlardan alması gereken SPICE (en az Level 2) ya da CMMI (en az Level 3) belgesini en geç 01.08.2019 tarihine kadar ibraz edeceğine dair taahhütnameyi teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeleri eksiksiz teslim eden ve gerekli denetimlerden geçen İSBS yazılım üreticilerimiz KTS’de aktif listede yer alacaktır.

Ek-1_İşyeri Hekimliği Bilgi Sistemi_Resmi Yazı
Ek-2_KTS'ye Kayıt İçin Gerekli Belgeler