overlay

(06.02.2018) e-Nabız Butonu Kullanımı (Tüm SBYS Üreticilerine)

11 Kasım 2022

Hekimlerin kendilerine tedavi olan hastaların sağlık geçmişlerine e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi vasıtasıyla erişimi ile ilgili, sağlık hizmeti sunucularında kullanılan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımlarının erişim süreçleri arasında farklılıkların bulunduğu ve bir standardının olmadığı görülmüştür.

Bu kapsamda SBYS ara yüz tasarımlarında kullanılmak üzere, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemine müdavi hekim tarafından yapılacak giriş için tarafımızca belirlenen erişim yöntemi Ek-1’de bulunan dokümanda, buton görsel bilgisi ise Ek-2’de PNG biçiminde yer almaktadır.

Yazımız ekinde belirtilen hususların en geç 21.02.2018 tarihine kadar tamamlanarak  e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemine müdavi hekim erişimi için, SBYS yazılımınıza tarafınızca eklenecek veya güncellenecek e-Nabız butonunun yazılım ara yüzünde bulunduğu yere ilişkin ekran görüntüsünün (bilgilendirme mesajı açıkça görülebilir şekilde) kts@saglik.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.


e-Nabız Sistemi Hekim Erişim Bilgisi Hakkında
ek 1. e-Nabız Sistemi Hekim Erişim
enabiz_logo.pdf