overlay

(09.02.2018) e-Rapor/e-Doğum Bileşeni (Tüm HBYS Üreticilerine)

09 Şubat 2018Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarınca verilen tüm raporların (doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporu vb.) elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce “e-Rapor Sistemi” geliştirilmektedir. Bahsi geçen sistemin hizmete girmesi ile vatandaş memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması, mükerrer rapor yazımlarının ortadan kaldırılması, usulsüz raporların önüne geçilmesi ve ilgili kurumlarla kolay paylaşım imkânı sağlanması hedeflenmektedir.

“e-Rapor Sistemi” birçok bileşenden oluşmakta olup her bir bileşen (e-Doğum Raporu, e-Engelli Raporu, e-Sürücü Raporu vb.) farklı fazlarda devreye alınarak sırası ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve diğer ilgili sistemlerle entegre edilecektir.

3 Kasım 2017 tarihli ve 30229 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 5. Maddesinde “Doğum bildirimleri, doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince kişilerin, sağlık kuruluşlarına doğum bildirimlerini yapabilmeleri için e-Rapor Sisteminin bileşeni olan “e-Doğum Raporu” devreye alınacaktır. Buna ek olarak daha sonra bildirilecek bir tarihte yürürlüğe girmek üzere, anne veya (evlilik birliği içindeki) babanın talebi halinde e-Rapor Sistemi üzerinden alınan bebek bilgileri, T.C. Kimlik Kartının otomatik oluşturulması amacıyla, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, yapılan entegrasyon üzerinden elektronik ortamda iletilecek, bebeğin T.C. Kimlik Kartı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen adrese gönderilecektir.

İlgili sağlık kuruluşlarında kullanılan HBYS yazılımlarının e-Rapor/e-Doğum Raporu bileşeninin https://erapor.saglik.gov.tr/portal  adresinden yayımlanan ve ekte yer alan e-Doğum Raporu Entegrasyon Dokümanına göre entegrasyon işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca hekimlerin ve tıbbi sekreterlerin kullanımı için hazırlanan “e-Doğum Raporu Kullanıcı Kılavuzu” ekte yer almaktadır. “E-Doğum Raporu Entegrasyon Dokümanına” göre entegrasyon işlemlerinin ivedi olarak tamamlanması gerekmektedir.

Doğum raporlarının, 01 Mart 2018 tarihinden itibaren, Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kuruşlarında sadece “e-Rapor/e-Doğum Raporu” bileşeni kullanılarak verileceğinden konu hakkında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Entegrasyon sürecinde ihtiyaç duyulması halinde https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/adresinden ve  0312 248 51 51 numaralı çağrı merkezinden destek alınabilecektir.