overlay

(28.02.2018) e-Nabız Veri Gönderimi (Tüm SBYS Üreticilerine)

28 Şubat 2018

Kişilere ait verilerin sağlık hizmeti sunucularında işlendikten sonra en geç 30 dakika içerisinde, toplum ve bireyin sağlığı

ile ilgili acil karar verilmesini gerektiren 214 numaralı “Bulaşıcı Hastalık Bildirim Veri Seti”, 261 numaralı “Olay Afet Bilgisi”

ve 501 numaralı “Erişkin Yoğun Bakım Skoru” paketlerinde yer alan veriler ile acil servislere ve acil servis branşlarına başvuran

kişilere ait verilerin ise 30 dakika kuralından bağımsız olarak, kuyruğa alınmadan, anlık ve öncelikli olarak e-Nabız Sistemine

gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Konuyla ilgili resmi yazı ektedir;
Ek-1_e-Nabız Veri Gönderimi