overlay

(10.04.2018) Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

18 Nisan 2018

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Akılcı Laboratuvar Kullanımı” projesi kapsamında, belirli hastalıklarda hasta popülasyonundan elde edilen veriler ile belirlenen ve tek bir değeri işaret eden “Karar Sınırı (Eşik Değer)” ile tıbbi laboratuvar testinde, hasta için risk oluşturabilecek durumlarda en kısa zamanda hastanın hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri tanısal, terapötik ve/veya koruyucu tıbbi müdahalenin yapılmasını gerektiren sonuç değerlerini içeren “Kritik (Panik) Değer” ve sonuç raporlarında yer alan “Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu” prosedürü ilgili Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır. Söz konusu prosedür yazımız ekinde gönderilmekte olup, uyum süresi içerisinde prosedür ile ilgili sorular için shgm.laboratuvar@saglik.gov.tr  adresinden, teknik hususlar ile ilgili sorular için standart.entegrasyon@saglik.gov.tr  adresinden iletişime geçilebilecektir. Bu kapsamda 31.08.2018 tarihine kadar yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi ve verilen sağlık hizmetinin aksamaması açısından tüm kurum ve kuruluşlarda (kamu kurum ve kuruluşları, özel, üniversite) gerekli iş ve işlemlerin ekte yer alan prosedüre göre hazırlanması hususunda gereği rica olunur.


Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu Prosedürü
Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değ_Ustyazi
Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu Hakkında