overlay

(10.04.2018) Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

18 Nisan 2018

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Akılcı Laboratuvar Kullanımı” projesi kapsamında, tıbbi laboratuvar hizmetlerinin doğru, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacı ile ve üretilen raporların standart olabilmesi için kullanılabilecek tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarı tetkik sonuç rapor taslak formatları ilgili Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır. Hastaya verilecek olan tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarı tetkik sonuç rapor formatları yazımız ekinde gönderilmekte olup, uyum süresi içerisinde rapor formatları ile ilgili sorular için shgm.laboratuvar@saglik.gov.tradresinden, teknik hususlar ile ilgili sorular için standart.entegrasyon@saglik.gov.tradresinden iletişime geçilebilecektir.

Bu kapsamda mevcut tıbbi laboratuvarlarda yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi ve verilen sağlık hizmetinin aksamaması açısından tüm kurum ve kuruluşlarda (kamu kurum ve kuruluşları, özel, üniversite) gerekli iş ve işlemlerin ekte yer alan tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarı tetkik sonuç rapor formatlarına göre hazırlanması ve tarafınızca hazırlanacak her bir rapor tipi için ekran görüntülerinin hasta bilgileri gizlenmiş olarak 15.08.2018 tarihine kadar standart.entegrasyon@saglik.gov.tr  adresine iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hakkında
Tıbbi Biyokimya Rapor Formatı
Tetkik Sonuç Raporları ve Açıklamaları
Tıbbi Mikrobiyoloji Rapor Formatı
Tıbbi Patoloji Rapor Formatı