overlay

(10.04.2018) Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

18 Nisan 2018

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Akılcı Laboratuvar Kullanımı” projesi kapsamında tıbbi laboratuvar uzmanı ile klinisyen arasında iletişimi sağlamak amacıyla ilgili Daire Başkanlığı tarafından “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü” hazırlanmış olup söz konusu doküman ve prosedüre uygun olarak hazırlanmış iş akış algoritmaları yazımız ekinde gönderilmektedir. Uyum süresi içerisinde prosedür ile ilgili sorular için shgm.laboratuvar@saglik.gov.tr adresinden, teknik hususlar ve konsültasyon iş akış algoritmaları ile ilgili sorular için standart.entegrasyon@saglik.gov.tradresinden iletişime geçilebilecektir. Bu kapsamda 31.08.2018 tarihine kadar gerekli iş ve işlemlerin “Konsültasyon İstemi Prosedürüne” göre yürütülmesi, ihtiyaç duyulan entegrasyonların sağlanması, sağlık tesislerinde kullanılmakta olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) konsültasyon ekranlarının prosedüre uygun olarak güncellenmesi hususunda gereği rica olunur.

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstem Prosedürü
Klinisyen-Laboratuvar Uzmanı İş Akış Algoritması
Konsültasyon İstemi Prosedürü Hakkında_üst yazı
Konsültasyon İstemi Prosedürü_Hakkında_üst yazı
Laboratuvar Uzmanı-Klinisyen İş Akış Algoritması
Laboratuvar Uzmanı-Laboratuvar Uzmanı İş Akış Algoritması