overlay

(11.04.2018) Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

25 Mayıs 2018

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen  “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” kapsamında sağlık hizmet sunucularında, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak ve test istemlerinin maliyet etkili olarak sürdürülebilmesi amacı ile tıbbi laboratuvarlardan gereksiz istenen test sayısını azaltıcı faaliyetleri düzenleyen “Akılcı Test İstemiProsedürü” hazırlanmıştır. Söz konusu prosedür yazımız ekinde gönderilmekte olup uyum süresi içerisinde prosedür ile ilgili sorular için shgm.laboratuvar@saglik.gov.tr adresinden, teknik hususlar ile ilgili sorular için standart.entegrasyon@saglik.gov.tr adresinden iletişime geçilebilecektir. Bu kapsamda 31.08.2018 tarihine kadar yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi ve verilen sağlık hizmetinin aksamaması açısından tüm kurum ve kuruluşlarda gerekli iş ve işlemlerin ekte yer alan prosedüre göre hazırlanması  hususunda gereği rica olunur.


Akılcı Test İstemi Prosedürü Hakkında Üst Yazı
Akılcı Test İstemi Prosedürü Hakkında
Akılcı Test İstemi Prosedürü