overlay

(30.04.2018) Cihaz ve Sistem Entegrasyonu Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

30 Nisan 2018

2015/17 Sayılı Genelgenin 2.3 maddesine istinaden hazırlanan “Hastanelerde entegrasyon yapılacak sistemler ve cihazlara ait puantaj tablosu”  düzenli olarak Genel Müdürlüğün web sitesinde yayınlanması gerekmektedir. Bu kapsamda Puantaj Tablosu 14.12.2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde yayımlanmış ve sistem/cihaz entegrasyon katsayısı 25 (yirmibeş) Türk Lirası/Puan olarak belirlenmişti.

Ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda, ilgili komisyon tarafından yeni cihaz ve sistem entegrasyonu katsayısı 30 (otuz) Türk Lirası/Puan olarak belirlenmiş olup puantaj tablosunun güncellenmiş haline Genel Müdürlüğümüzün web sitesinden erişilebilmektedir.

Cihaz ve Sistem Entegrasyonu_Ustyazi

Cihaz ve Sistem Entegrasyonu_Ek_45159412