overlay

(10.05.2018) Medula, Teletıp-Teleradyoloji e-Nabız Sistemi Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

11 Mayıs 2018

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 26.04.2018 tarihinde yayınlanan yer alan duyuruda da ifade edildiği üzere;

  1. Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren, yataklı/yataksız olarak sağlık hizmeti sunan 2. ve 3. basamak tüm kamu sağlık tesislerinin 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren,
  2. Üniversiteler ve özel sağlık hizmeti sunucularının ise 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren,

SGK’ ya fatura ettikleri Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) işlemlerine ait görüntüler Bakanlığımız tarafından yürütülen Teletıp-Tele Radyoloji Sistemi üzerinden kontrol edilecektir. SGK, aktarılmayan orijinal görüntüler ile gerek çekim kaynaklı gerekse aktarım kaynaklı MEDULA sistemi tarafından okunamayan görüntülere ait işlemlerin faturalanmasına izin vermeyecektir. Görüntü 1 Haziran 2018 öncesinde çekilmiş olsa dahi, MEDULA faturalama işlemi 1 Haziran-30 Haziran 2018 döneminde yapılan görüntüler bu kurala dâhildir.

Ayrıca SGK, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen faturaya esas tıbbi hizmetleri Bakanlığımızca geliştirilen Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi e-Nabız üzerinden kontrol edecektir. Bu uygulamaya 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren verilen hizmetlerle başlanacaktır.

MEDULA. TELETIP-TELE RADYOLOJİ e-NABIZ

Konu ile ilgili detaylara ekte bulunan yazıdan ulaşabilirsiniz.