overlay

(16.05.2018) AHBS Askerlik Yoklaması Sağlık Muayenesi İşlemleri

16 Mayıs 2018

Bilindiği üzere, Askerlik Yoklaması Sağlık Muayenesi İşlemlerinin elektronik ortamda yapılarak, hazırlanan Askerlik Yoklaması Sağlık Muayene Belgesinin yükümlüye teslim edilmesi ve Milli Savunma Bakanlığına (MSB) elden tesliminin sağlanması yerine, belgenin ilgili birimlere elektronik ortamda daha hızlı iletilebilmesi amacı ile Kamu e-Yoklama / Askerlik Yoklaması Sağlık Muayenesi İşlemleri uygulamasının geliştirilmiş ve Ek-1’ de ye alan yazıyla duyurulmuştur. Bu kapsamda Kamu e-Yoklama/Askerlik Yoklaması Sağlık Muayenesi İşlemleri uygulamasının 10 Temmuz 2017 tarihinde Ankara ve Manisa illerinde başlatılan pilot çalışmaları başarı ile tamamlanmış olup 14 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla tüm yurt genelinde kullanılmasına başlanmıştır.

Aile hekimlerinin kamu e-Yoklama uygulamasına erişim sağlayabilmeleri için Aile Hekimliği Bilgi Sistemine (AHBS) https://kamu.turkiye.gov.tr/SAGLIK?page=yoklamasaglik bağlantısını eklemeleri gerekmektedir. Böylece aile hekimleri, AHBS’ de bulunan bağlantı yoluyla, e-Devlet üzerinden açılan ekranda bulunan Askerlik Yoklaması Sağlık Muayene Belgesini doldurarak belgenin MSB’ye hızlı bir şekilde iletilmesini sağlayacaklardır.

Vatandaşa sunulan hizmette oluşabilecek muhtemel aksaklıkların önlenmesi için Kamu e-Yoklama/Askerlik Yoklaması Sağlık Muayenesi İşlemleri entegrasyonu aracılığıyla, Askerlik Yoklaması Sağlık Muayene Belgesinin yukarıda bağlantı adresi verilen sistemden oluşturulması, elle veya başka herhangi bir sistem üzerinden hazırlanmaması gerekmektedir.Konuyla ilgili resmi yazı EK-2’ de yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen entegrasyon işlemlerinde eksiği olan AHBS yazılımlarının ivedilikle ilgili entegrasyonlarını tamamlamaları önem arz etmektedir.

EK-1 AHBS Kamu e-Yoklama Bağlantısı_Ustyazi

EK-2 AHBS Askerlik Yoklaması Sağlık Muayenesi İşlemleri_Ustyazi