overlay

(11.06.2018) Bulaşıcı Hastalık Bildirim Ekran Çıktısının Güncellenmesi Hakkında (Tüm AHBS ve HBYS Üreticilerine)

11 Haziran 2018

Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar (BZBH) kapsamındaki tanıların e-Nabız sistemine gönderimini etkin bir şekilde sağlamak amacıyla 214 numaralı “Bulaşıcı Hastalık Bildirim Veri Seti” oluşturulmuştur. Söz konusu veri seti ve gönderim kurallarına ilişkin bilgilere http://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,30783/22122017-bulasici-hastalik-bildirimi-tum-ahbs-ve-hbys-ureticilerine.html  adresinden erişebilirsiniz. Buna ek olarak, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ekte yer alan 08.06.2018 tarihli ve 341 sayılı resmi yazısında, Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık Bildirim Formunun (Form-014) güncellendiği belirtilmiştir. Buna göre, tüm SBYS üreticilerinin bulaşıcı hastalık bildirimleri ile ilgili ekran çıktılarını, güncellenmiş Form-014 doğrultusunda revize etmeleri önemle rica olunur.

ÜstYazı
FORM 014


Detaylı bilgi için:

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Esra ZEHİR :     esra.zehir@saglik.gov.tr

Mert ÖZCAN :  mert.ozcan@saglik.gov.tr

Duygu KUNT :  duygu.kunt@saglik.gov.tr

Tel : 0312 471 83 50