overlay

(25.06.2018) Kanser Tarama Onam Formları Hakkında (Tüm AHBS Üreticilerine)

25 Haziran 2018

Kanserle mücadelede en etkin yollardan birisi toplum tabanlı kanser tarama programlarıdır. İllerde birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından (KETEM, TSM, SHM, AÇSAP, ASM) “Ulusal Kanser Tarama Programı” kapsamında meme, serviks ve kolorektal kanser taramaları yürütülmektedir. Taraması yapılacak kişilere kanser taraması sırasında, HSYS ve AHBS sisteminden alınarak, “Bilgilendirilmiş Onam Formu” imzalatılmaktadır. Görülen lüzum üzerine söz konusu formlarda değişiklik yapılmış olup ekte gönderilmektedir. “Bilgilendirilmiş Onam Formlarının” son halinin, AHBS sistemlerinde yer alması için gerekli güncellemenin yapılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili üst yazı: Kanser Tarama Onam Formları_Ustyazi
Güncel formlar:           Kanser Tarama Onam Formları
                                     
Kanser Tarama Onam Formları
                                     Kanser Tarama Onam Formları