overlay

(10.05.2019) Elektronik İmza ve Kimlik Doğrulama Hakkında (Tüm HBYS, LBYS ve AHBS Üreticilerine)

17 Mayıs 2019

Sağlık hizmetlerinde elektronik imza kullanımının arttırılması, kullanılan imzalama yöntemlerinde bütünlüğün sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından “elektronik imza ve kimlik doğrulama altyapısı” kurulmuştur. Bu kapsamda; Kamu, Özel ve Üniversite hastanelerine hizmet vermekte olan, Bakanlığımız Kayıt ve Tescil Sistemine (KTS) kayıtlı Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) (AHBS, HBYS, LBYS) üreticilerine e-imza API ve lisans anahtarı, Sağlık Bakanlığı projeleri ve bu projelere entegre diğer projeler kapsamında kullanılmak üzere ücretsiz olarak verilecektir.

Sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyen SBYS üreticisinin, Taahhütname imzalayarak üst yazı ile birlikte Sağlık Bakanlığı / Genel Evrak Birimi’ne göndermesi gerekmektedir.
İlgili Taahhütname: Elektronik İmza ve Kimlik Doğrulama Hk Taahhütname
İlgili Üst Yazı Örneği: Taahhütname için Üst Yazı Örneği
Taahhütname, SBYS üreticisinin imzaya yetkili kişisi tarafından imzalanacak ve imzaya yetkili olduğunu gösteren belge örneği (İmza Sirküsü, İmza Beyannamesi vb.) ile gönderilecektir.

Aksi halde imza yetkisi olmadığı gerekçesiyle kabul edilmeyecektir.

Entegrasyon sürecinin yürütüleceği portal uygulamamıza https://eimzaportal.saglik.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilecektir. Bu portala KTS portalındaki firma yetkili kişisi e-devlet şifresi ile giriş yapacak olup yetkili kişi API, yardım dokümanları, demo projelerine ulaşacak ve lisans işlemlerini gerçekleştirecektir.