overlay

(17.05.2019) KEP Kullanımı Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

17 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Bürokrasinin Azaltılması” ve “Kamuda e-Dönüşüm” çalışmaları kapsamında; kurumlarca vatandaşlara, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ya da diğer kamu kurumlarına sunulan hizmetlerde belgelerin elektronik olarak alınması istenilmektedir.

Bu kapsamda, belge gönderim maliyetlerinin azalması, bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesi, teslim etme ve okuma garantisi sunması, gereksiz kağıt kullanımının azaltılması gibi özellikleri  göz önüne alınarak; resmi yazışmaların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılmasının Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) üreticilerimize fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Halihazırda SBYS üreticilerimiz Kayıt Tescil Sistemi (KTS) süreçlerinde resmi yazışmalarını Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapabilmektedir.

Bakanlığımıza ait KEP adresi: sb@hs01.kep.tr olup SBYS üreticilerimizin KEP adreslerinin EBYS sistemimize kayıt edilmesi için varsa kurumsal KEP adresinizi kts@saglik.gov.tr adresine iletmeniz, kurumsal KEP adresiniz yoksa konuyla ilgili gerekli işlemleri başlatarak, kurumsal bir KEP adresi almanız ve tarafımıza bildirmeniz  hususunu bilgilerinize sunarız.