overlay

(28.05.2019) KTS'nin Otomatik Bilgilendirme Sistemine Geçişi Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

28 Mayıs 2019

Kayıt ve tescil işlemlerinde kayıt altına alınan zorunlu belgelerin takibi ile bildirim süreçleri, 10 Haziran 2019 Pazartesi günü itibariyle KTS Portalde yapılacak güncelleme ile birlikte otomatize edilecektir. Bu kapsamda;

Firmanız tarafından bildirimi zorunlu tutulan belgelerinizin geçerlilik tarihi sistem tarafından kontrol edilecek, firmanızın aktiflik / pasiflik durumu ve bu süreçlerle ilgili tüm bildirimler sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Bu bildirimler;

  1. Erken Uyarı Bildirimi: Zorunlu belgenin geçerlilik tarihi dolmadan 7 gün önce, sistem tarafından KTS’de tanımlı firma yetkili kişisine, belgenin geçerlilik tarihinin yaklaştığı ve geçerlilik tarihi itibariyle 7 iş günü içerisinde ilgili belgenin üst yazı ile birlikte Genel Evrak Birimi’ne gönderilmemesi halinde, firmanın Eksik Belge Nedeniyle Pasif Listeye Alınacağı Bildirimimail ile yapılacaktır. Bu mail ile beklenen, firmanızın belgeyi süresi dolmadan önce üst yazı ile birlikte Genel Evrak Birimi’ne ulaştırmasıdır.

  2. Pasif Listeye Alma Bildirimi: İlgili belgenin geçerlilik tarihinden 7 iş günü geçmesine rağmen belge üst yazı ile birlikte Bakanlığa iletilmemiş ise, firmanız sistem tarafından otomatik olarak Pasif Listeye alınacak ve firma yetkili kişisine sistem tarafından otomatik bildirim yapılacaktır. Mailin gönderilmesini müteakip resmi yazıyla da firmanın pasif listeye alındığına dair bildirim yapılacaktır.

  3. KTS’den Silme Bildirimi: Firmanızın eksik belgesi sebebiyle pasif listeye alınması halinde, pasife alınma tarihini takip eden üçüncü ayın bitiminde, 2015/17 sayılı Sağlık Bilgi Sistem Uygulamaları Genelgesi’nde belirtildiği üzere, “KTS’de pasif listeye alınan SBYS üreticileri 3 (üç) ay içinde aktif listeye alınma talebinde bulunmadıkları takdirde KTS’den silinir” hükmü kapsamında; firmanız KTS’den silinecek ve firma yetkili kişisine sistem tarafından otomatik mail ile bildirim yapılacaktır. Mailin gönderilmesini müteakip resmi yazıyla da firmanın KTS’den silindiğine dair bildirim yapılacaktır.

Eksik belge sebebiyle oluşması muhtemel herhangi bir mağduriyetin önüne geçmek adına; 10 Haziran 2019 Pazartesi gününe kadar, KTS Portalde bulunan tüm zorunlu belgelerinizin geçerlilik tarihinin tarafınızca kontrol edilmesi ve firmanızın sistem tarafından otomatik olarak pasif listeye alınmaması için varsa eksik belgelerinizin tamamlanarak Bakanlık Genel Evrak Birimine üst yazı ile iletilmesi önem arz etmektedir.

Hatırlatma: Daha önce duyurulduğu üzere, resmi yazışmalar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri üzerinden de yapılabilmektedir. Belge gönderim süre ve maliyetlerinin azalması, bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesi, teslim etme ve okuma garantisi sunması ve gereksiz kağıt kullanımının azaltılması açısından KTS’de yer alan zorunlu belgelerinizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri ile tarafımıza ulaştırılması da mümkün hale gelmiştir (Bakanlığımıza ait KEP adresi: sb@hs01.kep.tr).

Zorunlu belgelerle ilgili, istenilen formatta belge gönderilmesi için kapsamlı açıklama “Zorunlu Belge Kılavuzu”nda yer almakta olup, konu ile ilgili kts@saglik.gov.tr adresinden destek alabilirsiniz.

Güncelleme Üst Yazısı , Yazılım Listesi Eki