overlay

KTS Kayıtlara Açıldı

19 Kasım 2020

Kayıt Tescil Sistemi süresiz olarak açıldı.

Sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren tedarikçiler ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının uyması gereken kuralları belirleyen  Sağlık Bilgi Sistemleri 
Uygulamaları Hakkında 2015/17 Sayılı Genelge  yürürlüğe girmiş olup Genelgenin 5.1.1.  maddesi uyarınca Kayıt Tescil Sistemi yeni kayıtlara sürekli
açık olacaktır.
Kayıt aşamalarını anlatan KTS Kılavuzu ve detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

 

KTS Kayıtlara Açıldı.

KTS Kılavuzu
Ek-1 Başvuru İçin Üst Yazı
Ek-2 Firma Yetkilisi Belgesi

Ek-3 Gizlilik Sözleşmesi        (Gizlilik Sözleşmesi, Bakanlıkta karşılıklı olarak imzalanmalıdır.)
Ek-4 Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yeni Kayıt Aşaması Algoritması