overlay

(28.06.2019) SBYS Alım Kılavuzu Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

28 Haziran 2019

Yerinde yapılan incelemeler ve sahadan alınan geri bildirimler neticesinde, SBYS-AK dokümanlarında bulunan Ek 5-Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri başlığı altındaki “Ameliyathane ve Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” dokümanının “Ameliyathane Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)” ve “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)” olarak güncellenmesi gerekliliği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, SBYS-AK’da güncellenme yapılmasına karar verilmiştir.

İlgili Üst Yazı                             :  SBYS Alım Kılavuzu_Üst Yazısı

SBYS-AK güncel dokümanları  :  SBYS Alım Kılavuzu_ABYS , SBYS Alım Kılavuzu_YBBYS