overlay

(27.04.2016) 2016/6 sayılı ve Sağlık.Net Online ve e-Nabız konulu genelge (Tüm SBYS Üreticilerine)

07 Nisan 2017


07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen hükümler ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 663 sayılı KHK’da yapılan değişiklikler çerçevesinde hazırlanan “Sağlık.Net Online ve e-Nabız” konulu Genelge, 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız...

Bu Genelge ile 2015/5 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.