overlay

(07.01.2020) Akılcı Tıbbi Görüntüleme Projesi Hk. (Tüm HBYS ve PACS Üreticilerine)

07 Ocak 2020

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tetkik sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, gereksiz istenen tetkikleri sistemsel olarak belirleyerek tetkik yoğunluğunu azaltmak, tetkik sonuç raporunda standardizasyon sağlamak, çekim kalitesini arttırmak, çekim kalitesi ile tetkik istem nedenlerini değerlendirmek amaçları ile “Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Projesi” saha çalışmaları yürütülmektedir.

İlgili projenin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Teletıp ve Teleradyoloji kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili süreç ve iş akışlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler Akılcı Tıbbi Görüntüleme Projesi_Üst Yazı içeriğinde belirtilmekte olup değişikliklerle ilgili yapılacak entegrasyonların Akılcı Tıbbi Görüntüleme Projesi_İş Akışı dokümanından faydalanılarak
en geç 01.02.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili sorularınız için  teletip@saglik.gov.tr  ve  shgm.goruntuleme@saglik.gov.tr  adresinden destek alabilirsiniz.