overlay

(31.01.2020) Akılcı Laboratuvar Kullanımı Genişletilmiş Akılcı Test İstemi Prosedürü (Tüm SBYS Üreticilerine)

31 Ocak 2020

Sayın Yetkili;

Bilindiği üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Akılcı Laboratuvar Kullanımı” projesi kapsamında, sağlık hizmeti sunucularında hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak  ve test istemlerinin maliyet etkili olarak sürdürülebilmesi amacı ile ilgili Daire Başkanlığınca tıbbi laboratuvarlardan gereksiz istenen test sayısını azaltıcı faaliyetleri düzenleyen “Akılcı Test İstem Prosedürü” 31.08.2018 tarihinden itibaren kullanılmaktadır.

İlgili Prosedürde yer alan test istem periyodu listeleri Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca güncellenmiş olup söz konusu prosedür yazımız ekinde yer almaktadır. Yazımız ekinde bulunan Genişletilmiş Akılcı Test İstem Prosedürünün sahada uygulanabilirliği ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 05.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar standart.entegrasyon@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir. Tarafınızdan gelecek görüş ve geri bildirimlere istinaden son hali verilecek olan prosedürün Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımlarında standart olarak kullanılabilmesine yönelik güncelleme çalışmaları yapılacaktır. Belirtilen tarihe kadar görüş bildirilmediği takdirde  Genişletilmiş Akılcı Test İstem Prosedürünün tarafınızca uygun bulunduğu değerlendirilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Resmi Yazı (Ek)