overlay

(01.02.2020) E-Reçete Entegrasyonu Hk. (Tüm SBYS Üreticilerine)

03 Şubat 2020

Bilindiği üzere Bakanlığımız E-Reçete Sistemi (Renkli Reçete Sistemi-RRS) Türkiye genelinde tüm Aile Hekimliklerinde kullanılmakta olup, yaygınlaştırma kapsamında diğer sağlık kuruluşlarında kullanımı genişletilmektedir. 

Halihazırda E-Reçete Sistemi’nin yönlendirme metotlarını kullanmakta olan SBSYS’lerin, henüz kullanımını açmadığı tesislerde 14 Şubat 2020 Cuma gününden itibaren hizmet verdikleri tüm tesislerde E-Reçete Sistemi kullanımını açması, henüz bir entegrasyonu olmayan SBYS’lerin ise 14 Şubat 2020 Cuma gününden itibaren entegrasyonlarını yapması ve hizmet verdiği tesislerde E-Reçete Sisteminin kullanımını devreye alarak açması gerekmektedir.

Entegrasyon dokümanlarına https://renklirecete.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşabilir, konuyla ilgili sorularınız için renkli.recete@titck.gov.tr ve erecete.teknik@titck.gov.tr adreslerinden destek alabilirsiniz.