overlay

(26.02.2020) Teletıp ve Teleradyoloji LOINC Kodları Hk. (Tüm HBYS Üreticilerine)

26 Şubat 2020

Bakanlığımızın sistemleri üzerinde çalışan klinik karar destek sistemleri, yapay zekâ araçları ve robotik uygulamalar ile vatandaşlarımızın sağlığına özel sistemler üzerinden yapılan geri bildirimler tamamen sayısal verilerle çalışmaktadır. Hekim, hastasına ait şikâyeti teşhis etmek amacıyla görüntüleme tetkiki istemini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodlarını seçerek yapmakta ve Teletıp ve Teleradyoloji sistemine tetkiklere ait sonuçları söz konusu kodlar ile göndermektedir. Fakat SUT kodları tetkiklerin ayrıntılı değerlendirilmesinde tek başına yeterli olmadığından, tetkik “istem ve sonuçlarında” tüm tetkiklerin materyaline, bileşenine, zamanlamasına, metoduna göre sınıflandırılmış ve sayısallaştırılmış bir yapıda tasarlanmış Logical Observation Identifiers Names and Codes – LOINC gibi uluslararası standartların kullanımı kaçınılmaz olmuştur.

Teletıp ve Teleradyoloji Sistemine radyoloji tetkiklerine ait Health Leven Seven (HL7) istem verilerinin gönderiminde teletip.saglik.gov.tradresinde yayımlanan LOINC kodunun da gönderimi 16 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır. Buna göre çalışılan radyoloji tetkikinin metodu, çekim bölgesi, bileşeni gibi detaylar göz önünde bulundurularak uygun LOINC kodu ve faturalandırma işlemi hangi SUT kodu üzerinden yapılacaksa uygun SUT kodunun sisteme gönderilmesi gerekmektedir.

16 Mart 2020 tarihinden itibaren HL7 istem mesajlarında LOINC kodu veri elemanının dolu olarak gönderilmesi gerekmektedir. LOINC kodu olmayan radyoloji tetkiklerinin Sağlık Bakanlığı Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi’ne gönderilmemiş kabul edilecek, dolayısıyla MEDULA bildirimleri yapılmayacaktır.

İlgili üst yazı: Teletıp ve Teleradyoloji LOINC kodları Hk.